• image
  • image
  • image
image

Politica de Confidențialitate

Actualizat ultima dată la: 05 februarie 2015

Bun venit

Bine ați venit la www.johnsonsbaby.ro operat de către Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe. Această Politică de Confidențialitate a fost creată cu scopul de a defini practicile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal pe care le-ați putea transmite către acest Site sau care sunt prelucrate în orice alt mod de către acesta. Vă rugăm să citiți întreaga Politică de Confidențialitate înainte de a transmite informații pe acest Site. Acest Site este destinat utilizatorilor din Romania.

Reguli de folosire a Site-ului

Folosirea acestui Site precum și transmiterea informațiilor către acesta sunt supuse prevederilor cuprinse în Nota juridică și această Politică de Confidențialitate. În măsura în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu folosiți acest Site.

COLECTAREA DE INFORMAȚII

Colectarea activă de informații

Prin intermediul acestui Site Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe prelucrează date cu caracter personal de la vizitatorii Site-ului, respectiv de la utilizatorii care își fac un cont în cadrul acestuia sau care doresc să comunice direct cu noi prin e-mail.

Unele informații pe care le transmiteți pot fi date cu caracter personal (adică informații care pot duce la identificarea dumneavoastră, fie în mod direct, fie indirect). Astfel, Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe prelucrează următoarele date cu caracter personal în calitate de operator de date: numele și prenumele, numele de utilizator, data nașterii, adresa (domiciliu/ reședință), adresa de e-mail, număr de telefon. Prin crearea unui cont în acest sens și/sau introducerea sau transmiterea acestor informații în cadrul Site-ului sunteți de acord ca Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe să prelucreze datele cu caracter personal. În unele secțiuni ale acestui Site vi se poate solicita să transmiteți date cu caracter personal pentru a beneficia de anumite servicii (de ex. subscrierea la primirea de mesaje comerciale, sfaturi cu privire la produsele JOHNSON’S® BABY fără caracter medical).

Veți fi anunțat în legatură cu ce informații sunt solicitate și care informații au caracter opțional.

Prin utilizarea secțiunii dedicată adresării întrebărilor din cadrul Site-ului, utilizatorii trebuie să adreseze doar întrebări legate de caracteristicile produselor JOHNSON’S® BABY și să nu dezvăluie aspecte de ordin medical sau date de sănătate. Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe nu prelucrează astfel de date. Orice probleme de ordin medical trebuie adresate unui profesionist în domeniul sănătății.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe un server aflat în Belgia. Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe păstrează datele dumneavoastră numai atâta timp cât este rezonabil necesar pentru fiecare scop şi în conformitate cu orice cerinţe aplicabile, juridice sau etice, privind păstrarea raportărilor sau a documentaţiei. Orice corespondenţă cu departamentul nostru de informaţii medicale este păstrată strict confidenţial, dar acest departament nu este în măsură să poarte discuţii cu privire la tratamentul medical individual şi de aceea vă vor direcţiona către medicul dumneavoastră.

Colectarea pasivă de informații

Când navighezi pe Site, anumite informații pot fi colectate pasiv (adică colectate fără a le transmite în mod voluntar) prin folosirea unor tehnologii diverse, cum ar fi adrese de IP, "cookies", Internet tags și colectare de date prin navigare.

Vă rugăm să citiți Politica de Colectare pasivă de informații (Politica cu privire la utilizarea Cookie-uri) și revizuiți setările browseluri cookie-uri (Cookie Settings Panel)  pentru informații detaliate despre cookie-uri și alte tehnologii de urmărire folosite pe acest site. Puteți seta si opțiunile browser-ului de internet pe care îl folosiți în sensul de a accepta sau refuza instalarea de cookies. Setarea opțiunii de acceptare de cookies semnifică acordul dumneavoastră explicit cu privire la instalarea de cookies pe terminalul dumneavoastră.

Folosirea și utilizarea datelor cu caracter personal

În afara cazului în care este în mod expres menționat altfel, putem folosi informațiile colectate prin intermediul acestui Site pentru a-i îmbunătăți conținutul, pentru a adapta Site-ul preferințelor dumneavoastră precum și pentru a vă comunica informații pe e-mail sau sms (dacă ați solicitat acest lucru) în scop de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scop de statistică și evidență demografică.

În măsura în care ați solicitat să primiți alerte sau orice altfel de notificări din partea Site-ului care pot fi considerate comunicări comerciale, veți avea posibilitatea să vă dezabonați de la primirea acestora urmând instrucțiunile din cadrul fiecărui mesaj trimis. În cazul în care transmiteți date cu caracter personal către acest Site, este posibil să combinăm aceste date, cu excepția cazurilor în care specificăm altfel la punctul de colectare. Vom lua măsuri suficiente pentru ca datele cu caracter personal să nu fie amestecate cu cele colectate pasiv.

Putem transmite datele cu caracter personal societăților afiliate Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe din cadrul Spațiului Economic European, care sunt de acord să trateze aceste informații în strictă conformitate cu Politica de Confidențialitate. Putem, de asemenea, divulga datele cu caracter personal altor terți, din Romania și din alte țări din cadrul Spațiului Economic European, însă doar:

  • Partenerilor contractuali și furnizorilor de servicii care ne oferă suport în activitățile noastre comerciale și de afaceri (servicii conexe, suport tehnic, servicii de livrare și instituții financiare), caz în care vom solicita acestor terți să agreeze folosirea informațiilor în concordanță cu aceasta Politică de Confidențialitate și să le utilizeze pentru aceleași scopuri;
  • Autorităților publice;
  • În legatură cu vânzarea, cesionarea sau alt transfer al activității acestui site cu care au legatură informațiile, caz în care vom solicita oricărui astfel de cumpărător să agreeze folosirea lor în concordanță cu această Politică de Confidențialitate și să le utilizeze pentru aceleași scopuri; sau
  • Conform legilor aplicabile, hotărârilor instanțelor judecătorești.

De asemenea, vom folosi toate informațiile obținute prin acest Site care nu sunt date cu caracter personal. Lista cu afiliații Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe o puteți regăsi aici.

Link-uri către alte site-uri

Acest site poate conține link-uri către sau referiri la alte site-uri. Nu controlăm alte site-uri și, în orice caz, această Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor site-uri. Vă încurajăm să citiți Politica de Confidențialitate a fiecărui site pe care îl accesați.

Securitate

Acest Site va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter de identificare personală așa cum le transmiteți către site și pentru a proteja astfel de informații împotriva pierderii, folosirii lor în mod nepotrivit și împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii informațiilor. Însă trebuie să știți că nici o transmitere pe Internet nu este 100% sigură sau fără erori.

De asemenea, atunci când folosiți parole, numere de identificare, sau alte caracteristici speciale de acces de pe acest site, este reponsabilitatea dumneavoastră să le păstrați în siguranță.

Acces și corectare. Drepturile utilizatorilor

Pentru a menține datele cu caracter personal pe care le transmiteți acestui Site corecte, la zi și complete, vă rugăm să ne contactați în modul descris mai jos și noi vom lua măsurile necesare pentru a aduce la zi sau corecta astfel de informații aflate în posesia noastră pe care le-ați transmis anterior prin acest site.

Conform Legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aveți următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de avea acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor și de a solicita ștergerea sau modificarea lor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate pe mijloace de prelucrare automată, dreptul de a vă opune cu privire la prelucrare, dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. În vederea exercitării drepturilor de acces, intervenție sau opoziție, vă puteți adresa cu o cerere către Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe prin completarea formularului de contact din cadrul secțiunii ”Contact” sau prin trimiterea unei solicitări la adresa sau numărul de telefon menționate mai jos.

In cazul în care exercitați dreptul de opoziție și nu doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate prin intermediul Site-ului, nu veți mai putea beneficia de toate opțiunile puse la dispoziție de către Site (de ex. contactarea Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe, adresarea de întrebări).

Perioada de retenție

Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe păstrează datele dumneavoastră numai atâta timp cât este rezonabil necesar pentru fiecare scop şi în conformitate cu orice cerinţe aplicabile, juridice sau etice, privind păstrarea raportărilor sau a documentaţiei.

Cu privire la minori

Acest Site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 18+ ani. Nu vom colecta cu bună știință informații de la vizitatorii din acest grup de vârstă. Încurajăm părinții să discute cu copii lor cu privire la folosirea internetului și informațiile pe care aceștia le dezvăluie pe internet.

Transferul în afara țării

În plus, putem stoca și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi din orice altă ţară, chiar din afara Spaţiului Economic European, cărora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecţie a prelucrării datelor cu caracter personal. Prin folosirea acestui Site sau prin acordarea consimțământului (conform legislației în vigoare) sunteți de accord cu transferul datelor dumneavoastră unde se pot aplica reguli de protecția datelor diferite de cele din țara dumneavoastră.

Date cu caracter senzitiv

Dacă nu vă sunt cerute în mod specific, vă rugăm să nu ne trimiteți, să nu dezvăluiți, informații personale sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, religie sau alte credințe, sănătate, antecedente penale sau apartenența sindicală), prin intermediul acestui site sau prin alt mijloc de comunicare. În cazurile în care vi se solicită acest lucru, vom face acest lucru doar cu consimțământul dumneavoastră.

Modificări ale acestei Politici de Confidenţialitate

În cazul în care această Politică de Confidenţialitate va suferi modificări, politica revizuită va fi postată pe acest site. Vă rugăm să verificaţi periodic, şi mai ales înainte de a furniza orice informaţii de identificare personală. Această Politică de Confidenţialitate a fost revizuită la data de 05 februarie 2015.

Cum să ne contactaţi

Dacă aveţi orice întrebări, comentarii, solicitări, sau preocupări în legătură cu această Politică de Confidenţialitate sau cu modul în care sunt tratate informaţiile din acest site, sau dacă doriţi să renunţaţi la primirea de comunicări viitoare, vă rugăm să ne contactaţi, astfel:

Prin poştă: Str. Tipografilor Nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp A2, Etaj 5, Sector 1, Bucureşti, 013714
Telefon: 021 207 1800
E-mail: Jbaby_ro@its.jnj.com

Importator şi distribuitor al produselor JOHNSON’S® BABY in Romania: SARANTIS ROMÂNIA S.A.
Adresa: Popeşti Leordeni, Şos. Olteniţei Nr.249, Clădirea C1(F1).
Tel: 021 3170317

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.